INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA I ZABEZPIECZEŃ SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PIERWSZEJ MULTI-KONFERENCJI NAUKOWEJ

INFORMATYKA W TECHNICE, EKONOMII I ZARZĄDZANIU

ITEZ 2015


TRZECIA KONFERENCJA NAUKOWA

Inżynieria Oprogramowania i Zabezpieczeń Systemów Informacyjnych

SoftSec 2015


Warszawa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 22-23 październik 2015r.

Program konferencji Program konferencji.